JAZYKOVÉ KURZY


  I NDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

SKUPINOVÁ VÝUKA
SKUPINOVÁ VÝUKA

SKYPE VÝUKA
SKYPE VÝUKA

Naše jazykové centrum v Brně se specializuje převážně na FIREMNÍ JAZYKOVÉ KURZY. V případě zájmu nabízíme také kurzy pro širokou veřejnost. 

S naší pomocí budete připraveni na obchodní jednání, odborné jazykové zkoušy nebo běžné situace z vašeho soukromého či firemního života. Výuku cízích jazyků svým klientům poskytujeme v jazycích  AJ, NJ, FJ, RJ, IJ, ŠJ dále zajišťujeme kurzy  Chor, Pol, češtiny pro cizince aj.

 
Nabízíme jazykové kurzy:
  • Všechny úrovně od úplných začátečníku po pokročilé.
  • Různé formy kurzů – od týdenních intenzivních kurzů po víkendové, měsíční, půlroční i roční vzdělávací programy.
  • Konverzační nebo všeobecně zaměřené kurzy.
  • Kurzy s odborným zaměřením např. obchodně, technicky, cestovní ruch, developeři, realitní  činnost, zdravotnictví, stavebnictví, právnická činnost aj.

Studenty se snažíme pomoci dosáhnout jejich stanovených cílů a motivovat v průběhu výuky. Lektoři komunikují převážně ve vyučovaném jazyce a zaměřují se na praktické užití jazyka už od úplných začátečníků. V kurzech vyučují čeští lektoři a rodilý mluvčí. 

Tým lektorů

Spolupracujeme s kvalifikovanými lektory a s bohatými zkušenostmi s výukou cizích jazyků. Na požádání Vám zašleme osobní profil lektora[S1] .

 

Postup před samotnou výukou

Konzultace s klientem

Sdělte nám své cíle a požadavky. Vyslechneme Vás, zjistíme proč se chcete cizí jazyk učit, čeho chcete dosáhnout a za jakou dobu a kolik času jste ochotni si pro studium cizího jazyka vyčlenit. Najdeme pro Vás návrh na základě zjištěných informací.

Dotazník a vstupní test

Na počátku výuky vždy konzultujeme s klientem požadavky, potřeby a cíle, které jsou pro Vás stěžejní. Snažíme se o vytvoření a nastavení těch nejvhodnějších podmínek, které jsou v souladu s efektivním studiem.

Studenti zpravidla vyplní dotazník a vstupní test. Úplní začátečníci test nevyplňují. Dotazník nám pomáhá zjistit bližší informace o vašich

V případě Vašeho zájmu určíme jaký jste učební typ a jaký učební styl pro Vás bude nejvhodnější. Můžeme pak přizpůsobit styl výuky tak, abychom Vám pomohli se cizí jazyk lépe naučit.  

Koncept výuky

Učební plán kurzu stanoví metodik JC Global s jasně definovaným postupem a cílem Vašeho studia.

Učební plán je vždy předložen klientovi a v případě potřeb poupraven.

Před zahájením výuky bude lektor s učebním plánem kurzu plně obeznámen.

Učební materiály a studijní pomůcky

Učební materiály pro všechny typy kurzů volíme na základě koncepce kurzu a konzultace s metodikem. Volíme takové učební materiály, aby odpovídali zaměření, délce a typu studia.

V kurzech pracujeme stěžejně s moderně koncipovanými učebnicemi z nakladatelství Oxford, Macmillan a Cambridge.

Používáme tyto studijní pomůcky:

  • Cizojzyčná beletrie v originále a zjednodušená četba
  • Zahraniční magazíny
  • Odborná studijní skripta
  • Gramatické příručky
  • Audio poslechy
  • a jiné audiovizuální pomůcky

Našim studentům nabízíme výhodné ceny učebnic a slovníků. Učebnice pro Vás rádi zajistíme.

V průběhu kurzu

V kurzech pravidelně zjištujeme spokojenost studentů s kurzem formou feedbacku/dotazníku spokojenosti.

Testujeme studenty podle nastaveného učebního plánu tak, abychom mohli vyhodnotit průběžně pokrok a přiblížení se ke stanovenému cíli. Hodnocení jednotlivých studentů předložíme zaměstnavateli na základě předběžné domluvy a stanovené lhůty.

Jak zjistíme Vaši pokročilost?

Každému novému studentovi doporučujeme absolvovat vstupní test, který nám pomůže zjistit Vaši současnou pokročilost. Testování je důležité i z toho důvodu, že můžete sledovat  pokrok od počátku studia a porovnat tak své výsledky při ukončení kurzu.

Na základě vstupního testu Vám doporučíme nejvhodnější kurz či formu studia.

Vaši jazykovou úroveň hodnotíme podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky SERR


 [S1]Toto je možné pouze  pro individuální a firemní klienty.