PŘEKLADY

Náš překladatelský servis nabízí:
 • překlady z a do více jak 35 světových jazyků nebo přímo z cizího do jiného cizího jazyka
 • klasické i úředně ověřené překlady,
 • překlady všeobecně i odborně zaměřených textů,
 • širokou databází vysoce kvalifikovaných překladatelů a tlumočníků,
 • cenu za odbornost bez příplatků
 • archivaci překladů po dobu 1 roku,
 • notářské ověření úředních listin

Pro nezávaznou cenovou kalkulaci překladu nás prosím kontaktujte.

Výhody spolupráce
 • Pro naše stálé zákazníky nabízíme možnost využít služby osobního překladatele, kterého budeme stěžejně využívat pro Vaše překlady.  Překladatel se tak zaměří na specifika a odbornost Vaší společnosti.
 • Zpracování terminologického slovníku pro Vaši společnost a tím tak zajištění Vámi používané a požadované terminologie v překladu.
 • Vybíráme překladatele podle oboru, kterého se týká Váš překlad
 •  Individuální přístup a spolupracujeme s prověřenými překladateli s dlouholetou praxí v oboru
 
Termíny dodání
 • Standardně se snažíme každý překlad zpracovat v co nejkratším možném termínu, např. dokumenty o rozsahu  5NS zpracujeme do 2dnů od zadání. Vždy se plně snažíme dohodnout takový termín zpracování překladu, který Vám bude vyhovovat.
 • U velkoobjemových zakázek Vám navrheme možný termín zpracování dle Vašich požadavků a specifikace překladu. 
 • Nabízíme expresní zpracování překladu do 12 a 24 hodin
 
Objednávka překladu

Dokumenty určené k překladu nám můžete dodat osobně, e-mailem nebo poštou. V případě, že zvolíte jinou než osobní variantu předání, uveďte Vaše kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), pro urychlení zpracování zakázky a následnou komunikaci s Vámi a dále Vaše požadavky k provedení překladu.

 
Předání zpracovaného překladu

probíhá standardně e-mailem. V případě soudně ověřeného překladu pak osobním převzetím. Pokud se k nám z jakýchkoliv důvodů nedostanete, zajistíme předání překladu poštovní zásilkou či kurýrem.

Ke každé zakázce přistupujeme diskrétně a jsme vázáni mlčenlivostí.

BĚŽNÉ PŘEKLADY

Běžné i odborné typy dokumentů např. obchodní smlouvy, dokumentace, manuály, návody, účetní uzávěrky, odborné články, propagační materiály, webové stránky apod.

ODBORNÉ PŘEKLADY

Kromě všeobecných textů překládáme tyto obory:

Technický, strojírenský, zemědělství, stavební, textilní, zdravotnictví, gastronomie, kosmetický,  právní, obchod, marketing, ekonomie, finance, logistika, literatura aj.

SOUDNĚ OVĚŘENÉ PŘEKLADY

Soudně  ověřený překlad se používá v případě, že nestačí běžně přeložený text, zpravidla u dokumentů určených pro úřady a jiné instituce v ČR či v zahraničí. Tyto překlady zajišťují soudní překladatelé, se kterými úzce spolupracujeme. Originál Vašeho dokumentu je pevně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele.  Z tohoto důvodu doporučujeme důležité originály  Vašich dokumentů ověřit u notáře, aby byl originál zachován pro jeho další případné použití.

Notářské ověření  Vašich dokumentů pro Vás rádi a spolehlivě zajistíme.

Nejběžnější typy soudně ověřených překladů:
 • rodný list,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • výpis z rejstříku trestů
 • oddací list
 • vysvědčení, diplomy, certifikáty
 • úmrtní list
 • notářský zápis
 • obchodní smlouvy
 • plná moc
 • znalecké posudky
 • apostily, aj.
   

JAZYKOVÉ KOREKTURY

Základní korektura textu rodilým mluvčím

Korektury textů pro Vás vyhotovují zkušení rodilí mluvčí. V rámci korekce textu je kontrolována gramatika a stylistika překladu. Účelem korektury rodilým mluvčím je stylistická přesnost textu - provádí se zejména u textů určených ke zveřejnění.

Tento typ korektury doporučujeme u textů, které budou zveřejněny v médiích, na internetu nebo jsou tištěny ve větším nákladu. Také ji můžete ocenit u textů, určených pro rodilé mluvčí.

Při zadání textu ke korektuře rodilým mluvčím, prosím, uveďte přesnou národnost rodilého mluvčího, kterému je překlad určen. Např. britská či americká angličtina, rakousky či německy hovořící občan apod.

Stylistická korektura

Textová korektura, která kromě úpravy pravopisu a gramatiky zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy – cílem je, aby byl text čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný. Tato varianta je ideální například pro marketingové texty a texty webových stránek.

Stylistické korektury se běžně provádí pro webové stránky, reklamní texty, katalogy, brožury, letáky, prezentace společnosti, smlouvy atd.


 


 [S1]Odkaz na seznam cizích jazyků