Skupinová výuka

Potřebujete Vaše zaměstnance naučit základům cizího jazyka nebo zdokonalit jejich dosavadní jazykové znalosti?

Potřebujete, aby Vaši zaměstnanci byli schopni komunikovat s obchodními partnery ze zahraničí, vyřizovat telefonáty či obchodní korespondenci v cizím jazyce anebo vést prezentaci, obchodní schůzku aj.?

Nastavíme takový studijní program, který pomůže Vašim zaměstnancům zdokonalit jazykové schopnosti a rozvinout ty nové, které budou splňovat požadavky Vaší firmy.

Výuku lze zaměřit:

  • všeobecně na procvičování gramatiky, mluveného projevu, poslechu atd.
  • konverzačně na rozvíjení slovní zásoby, výslovnosti, porozumění mluvenému slovu
  • odborně – obchod, finance, právo, technika, zdravotnictví atd.

Firemní kurzy probíhají skupinově nebo individuálně v místě Vašeho působiště či v našich učebnách.

Při realizaci výuky pro více zaměstnanců doporučujeme:

V případě velkých skupin či organizované firemní výuky doporučujeme provést jazykový audit , který zahrnuje rozřazující test a ústní pohovor školitele s každým jednotlivým studentem. Písemný test trvá 30 min a ústní pohovor cca 10 min. Jazykový audit může proběhnout ve Vaší firmě anebo v zázemní našeho jazykového centra.

V rámci tohoto jazykového auditu jsou vyhodnoceny testy včetně ústního hodnocení a dle zpracovaných výsledků školitel doporučí vhodné rozřazení studentů do skupin či vhodný výukový program/postup.  

V průběhu kurzu pravidelně evidujeme docházku studentů. Pokud je nastaveno v učebním plánu, provádíme pravidelné písemné a ústní testování po probraných učebních celcích tak, aby sami studenti viděli průběžně své dosažené pokroky a mohli si ověřit porozumění probrané látky. 

V závěru kurzu zpracujeme hodnocení každého studenta, jeho dosažený pokrok, kde jsou jeho slabé a silné stránky a doporučení školitele jak si jazykové znalosti udržet a ještě více se zlepšovat.    

Tématicky zaměřené výukové programy:

  • USPĚŠNÁ PREZENTACE / PRESENTATION IN ENGLISH
  • OBCHODNÍ KORESPONDENCE
  • TELEFONOVÁNÍ
  • CESTA DO ZAHRANIČÍ

 

Cenovou kalkulaci firemního kurzu Vám rádi zpracujeme po sdělení bližších kritérií Vaší firmy.

Neváhejte nás kontaktovat!